0 536 562 49 54 info@eskizmuhendislik.com

Eskiz Mühendislik

Geçmişten bugüne, Tarımda İz Bırakan

HİZMETLERİMİZ

Bilimsel Yaklaşımlarla
Doğal, Sürdürülebilir Bir Gelecek için..

Firma olarak sunduğumuz hizmetler geniş bir yelpazeye sahiptir.

Tarımsal yapı projelendirme hizmetlerimiz kapsamında, tarımsal yapılarla ilgili görüşlerin alınması, projelerin hazırlanması, inşaat ruhsatları ve iskanların alınması gibi süreçleri yönetmekteyiz. Ayrıca tapuda cins değişikliği işlemlerini de gerçekleştirmekteyiz.

Tarım dışı hizmetlerimiz ise tarım arazilerinin tarım dışı kullanım izinlerini almak, nazım ve uygulama imar planları yapmak, inşaat projelerini hazırlamak, inşaat ruhsatları ve iskanları almak gibi adımları içermektedir. Bu hizmetler kapsamında aynı zamanda tapuda cins değişikliği işlemlerini de takip etmekteyiz.

Tarımsal danışmanlık hizmetlerimiz ise tarım arazilerinin verimli kullanımı, yetiştirilebilecek ürün çeşitleri, arazi kontrolleri ve tarımsal işletmelerin karlılık oranları gibi konularda danışmanlık sağlamaktadır. Müşterilerimize geniş bir perspektifte yardımcı olmak için çeşitli hizmetler sunmaktayız.

Tarımsal Yapı Projelendirme Hizmetleri

a- Tarımsal yapı görüşlerinin alınması
b- Tarımsal yapı projelerinin hazırlanması
c- Tarımsal yapı inşaat ruhsatlarının alınması
d- Tarımsal yapı iskanlarının alınması
e- Tapuda cins değişikliği işlemleri

Tarım Dışı Hizmetleri

a- Tarım arazilerinin tarım dışı kullanım izinlerinin alınması
b- Tarım dışına çıkarılan arazilerin nazım ve uygulama imar planı yapılması
c- Tarım dışına çıkarılan arazilerin inşaat projelerinin hazırlanması
d- Tarım dışına çıkarılan arazilerin inşaat ruhsatlarının alınması
e- Tarım dışına çıkarılan arazilerin inşaat iskanlarının alınması
f- Tapuda cins değişikliği işlemleri

Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri

a- Tarım arazilerinin kullanımı
b- Yetiştirilebilecek ürün çeşitleri
c- Arazi kontrolleri
d- Tarımsal işletmelerin karlılık oranları